Visie

De ouders en het personeel hechten veel waarde aan de filosofie en werkwijze van Reggio Emilia. Deze visie gaat uit van het feit dat het competente kind zelfontdekkend leert waarbij veel kennis en vaardigheden al in het kind zitten. Kind van Zuid voorziet in deze uitgangspunten:

  • de ruimte daagt kinderen uit tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren.
  • het materiaal inspireert kinderen om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven
  • kind staat op nummer één: door te kijken en te luisteren naar datgene wat aansluit bij de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheden.

Doordat de kinderen een voortraject volgen voordat ze met het reguliere onderwijs starten, leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker