Stage bij Kind van Zuid

Kinderdagverblijf Kind van Zuid is een erkend leerbedrijf. Ieder jaar hebben wij een aantal stageplaatsen beschikbaar. Indien je graag bij ons je als stagiaire wilt ontwikkelen, stuur dan jou motivatie+cv naar info@kindvanzuid.nl.

Wij maken onderscheidt tussen twee stagemogelijkheden:

Beroeps Opleidende Leerweg

Stagiaires van de BOL opleiding staan altijd boventallig op de leidsterplanning aangezien ze nog geen volwaardige krachten zijn en ook niet als zodanig ingezet mogen worden. Ook niet in geval van ziekte of uitval van andere leidsters.

Beroeps Begeleidende Leerweg

Stagiaires van de BBL zijn pedagogische medewerkers in opleiding, zij zijn in dienst en ontvangen hiervoor ook salaris. Stagiaires van de BBL opleiding mogen ingezet worden als groepsleidster. Dankzij onze stagiaires worden bepaalde werkzaamheden van de pedagogische medewerkers verlicht. Waardoor de kinderen extra aandacht krijgen.